image

Introducció

En la indústria alimentària, química i farmacèutica cada vegada són més necessaris els tractaments de suports horitzontals amb la finalitat d'adequar les instal·lacions actuals a les necessitats de sanitat i higiene, i s'eliminen els suports tradicionals de formigó, terratzo o rajoles que contenen juntes i que actualment no són de compliment adequat.

Avantatges

El paviment de resines EPOXY aconsegueix superfícies contínues, sense juntes, fàcils de netejar i sense racons que afavoreixin l'aparició o l'acumulació de pols, fongs o bacteris, gràcies als acabats que es porten a terme en sòcols mitjançant mitja canya que permeten una perfecta unió del terra i les parets.

Descripció

El paviment multicapa epoxi és el sistema de resines i àrids més utilitzat actualment en la realització de sòls continus en la indústria en general a causa de les seves característiques tècniques, bones resistències químiques i facilitat en el manteniment i neteja.

El paviment multicapa epoxi consta bàsicament d'imprimació, capa principal saturat d'àrid de quars i segellat, podent obtenir paviments de diferents gruixos segons l'increment de capes, granulometria de l'àrid i nombre de segellats.

Camps d'aplicació

Gràcies a les seves característiques, els paviments industrials continus de resines Epoxi, són el suport més idoni per als diferents segments del nostre mercat: alimentari, quimicofarmacèutic, automoció, etc., que exigeixen paviments continus, impermeables, de fàcil neteja, sense juntes, antipols, resistents, alhora que estètics i decoratius.

 • Sector farmacèutic
 • Sector alimentari
 • Producció d'alta tecnologia
 • Ordinadors
 • Àrees públiques
 • Col·legis
 • Plantes nuclears
 • Hospitals
 • Sector químic
 • Hotels i restaurants
 • Sector càrnic

 

Característiques

S'adapta al gust de tots els clients, com ho demostra el ventall de colors estàndard; hi ha una infinitat de possibilitats. L'aspecte de la superfície pot ser brillant, setinat o mat.

La resistència mecànica sobrepassa àmpliament la del formigó d'estructura. Gràcies a la capa d'acabat transparent, és molt resistent a les agressions de productes químics. El paviment és impermeable a l'aigua, però permet la difusió del vapor d'aigua. Té un gruix de 3 a 4 mm.

El paviment es caracteritza per la seva elasticitat, la qual contribueix a la seva llarga durada, aproximadament de més de 10 anys.

Models Multicapa

Podem afirmar doncs, que les seves característiques principals són:

Dades Generals

 • Antilliscant
 • Alta resistència química
 • Alta resistència mecànica
 • Alta resistència a la flexotracció
 • Alta resistència a l'impacte
 • Alta resistència al xoc tèrmic
 • Impermeable (sense absorció d'aigua)
 • No cal modificar cotes (portes, molls, rons, etc.)

Dades Tècniques

 • Densitat aparent: 2,1 kg/l
 • Adherència damunt el formigó: > 20 kp/cm² 
 • Resistències mecàniques:

Compressió: 800 kp/cm²

Tracció: > 600 kp/cm²

Flexotracció: 270 kp/cm²

Abrasió (Taber): < 5mgr

 • Mòdul d'elasticitat: 150.000 kp/cm²
 • Resistències tèrmiques:

Ambient sec: -30º C a + 80º C

Ambient humit: -30º C a + 80º C

 • Inercia química: Absoluta. No mostra afinitat a reaccionar amb cap producte. No comunica olor ni sabor als productes en contacte
 • Coeficient de dilatació tèrmica lineal: 46 x 10-6 cm/cm ºC
 • No inflamable (un cop aplicat)
 • Temps de curació (20ºC):

Eixugat al tacte: 5-6 hores

Trànsit de persones: 24 hores

Màximes resistències: 7-10 dies

Sistema 'Aplicació