Paviment Imprès Paviment Decoratiu de Formigó

image

Introducció

El Sistema imprès soluciona el problema de pavimentació en grans superfícies; texturitza i colora el formigó, alhora que li proporciona un aspecte molt més agradable i atractiu que un paviment convencional.

Avantatges

Es pot utilitzar tant en llocs públics com privats gràcies al benefici de les seves altes prestacions. Aquests paviments ofereixen una gran resistència a l'abrasió i als cops pel que es poden aplicar en llocs d'alt trànsit. El significatiu estalvi en el cost de materials i el treballar amb formigó fresc possibiliten un perfecte compromís entre economia, estètica i durabilitat.

Veure Galeria de Fotos    Sol·licitar Pressupost

Descripció

El formigó imprès es coneix des de fa més de 30 anys, però avui està en voga gràcies a l'exuberant gamma de colors i textures, que permeten fer paviments resistents, vistosos i duradors. En ser impermeable, suporta l'atac d'àcids i taques de greix i oli, a més pot utilitzar-se en zones molt castigades pel trànsit, com voreres, parcs, rampes, recintes firals, etc. Aquests factors, sumats al gairebé nul manteniment, expliquen que triomfi en els habitatges amb jardí, desplaçant als paviments tradicionals.

El formigó imprès en realitat és una solera la superfície ve pigmentada i té un baix relleu, gravat mentre està fresc mitjançant motlles de neoprè que simulen les peces i textures més variades. L'estampat pot imitar llambordes, pedra, rajoles, pissarra o altres superfícies. En ser antilliscant, també dóna excel·lents resultats en les zones de circulació de vianants properes a les piscines.

La clau d'aquest paviment és la capa superficial enduridora i acolorida, que ve en pols ja preparada de fàbrica.

Camps d'aplicació

El camp d'aplicació del paviment imprès és il·limitat. Des de treballs urbans, com ara jardins, passeigs, parcs, zones d'esbarjo... passant per obres comercials com accessos a recintes firals, centres comercials, zones de trànsit rodat... fins a obres privades com entrades a finques, piscines, urbanitzacions... Per la seva bellesa plàstica i la seva resistència, és ideal per a una atractiva pavimentació d'àrees comercials, per decorar calçades, avingudes o voreres, o per crear una unió harmònica i duradora entre qualsevol edifici i el seu entorn natural. Arquitectes, enginyers o paisatgistes, coincideixen que el paviment imprès és la solució ideal, alternativa i eficaç al paviment convencional, que ofereix un ampli camp d'aplicació i de possibilitats per la seva versatilitat, aconseguint alhora efectes rústics i moderns.

 • Zones exteriors i accesos a centres comercials
 • Vies urbanes amb trànsit de vianants
 • Accesos i zones circumdants en habitatges unifmiliars, urbanitzaciions, etc.
 • Àrees d'estacionament
 • Entrades a xalets
 • Terrasses
 • Patis
 • Platges de piscines
 • Zones de pas en parcs i jardins

 

Característiques

És un paviment que s'adapta tant a interiors com a exteriors, ja que presenta una gran durabilitat i resistència a les inclemències meteorològiques.

Economia:
Amb l'aplicació del paviment imprès, s'aconsegueixen paviments totalment acabats en una sola operació, s'eviten endarreriments en l'acabament de l'obra i els inconvenients que això suposa.

Depenent de la superfície tractada, es poden obtenir significatius estalvis respecte del cost que suposa la instal·lació de maons, rajoles, llambordes, lloses, o d'altres paviments discontinus convencionals.

Quan les exigències estètiques s'inclinen per treballs d'artesania, però les raons de pressupost condueixen a la utilització del formigó, el paviment imprès combina bellesa i economia, i ofereix resultats immillorables de vistositat i resistència.

Estètica:
L'amplia gamma de colors existent permet trobar la solució que més s'adapti a les seves necessitats d'estètica i decoració. Aquesta carta de colors serà merament orientativa, ja que en ser un producte fet in situ damunt una gran massa de formigó, i estant sotmès a les condicions ambientals variables, pot produir-se un petit grau d'alteració del color.

Aconsellem fer una prova prèvia en obra, utilitzant el tipus de formigó local que s'hi haurà de fer servir.

La fabricació i posada a punt del formigó és la mateixa que la dels formigons utilitzats en edificació, per tant s'ha de fer d'acord amb les indicacions de l'article 69 de la vigent Instrucció Espanyola del Formigó Estructural (EHE) o normativa que el substitueixi.

 • La resistència del formigó ha de ser preferentment igual o superior a 220kg / cm², i no és admissible utilitzar formigons amb resistència inferior a 200 kg / cm².
 • La relació aigua / ciment no ha de ser superior a 0,55 ja que relacions majors presenten major perill de figuració per retracció.
 • La consistència del formigó serà tova.
 • El TM (grandària màxima del granulat) serà preferentment de 12 mm.
 • La neteja i qualitat dels àrids ha d'estar regulada per l'EHE i en particular l'àrid fi haurà de ser quars o un altre material de, almenys, la mateixa duresa.
 • L'aigua de pastat haurà de ser neta i potable, no permetent aquelles que continguin sulfats o hidrats de carboni.

 

Veure Galeria de Fotos    Sol·licitar Pressupost